Articles | Volume 35
Adv. Geosci., 35, 55–60, 2013
https://doi.org/10.5194/adgeo-35-55-2013
Adv. Geosci., 35, 55–60, 2013
https://doi.org/10.5194/adgeo-35-55-2013

  02 Jul 2013

02 Jul 2013

Simulating river discharge in a snowy region of Japan using output from a regional climate model

X. Ma et al.

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): Organization and Experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K.-M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Tomonori Sato, Constantin Ardilouze, Subodh K. Saha, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, David Neelin, Weidong Guo, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Jing Yang, Yuan Qiu, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Stefano Materia, Tetsu Nakamura, Xin Qi, Retish Senan, Chunxiang Shi, Hailan Wang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Hongliang Zhang, Yanling Zhan, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Yan Pan, Daniele Peano, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Jianping Tang, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2020-329,https://doi.org/10.5194/gmd-2020-329, 2021
Revised manuscript accepted for GMD
Short summary

Cited articles

Chen, F. and Dudhia, J.: Coupling an advanced land surface-hydrology model with the Penn State-NCAR MM5 modeling system. Part I: model implementation and sensitivity, Mon. Wea. Rev., 129, 569–585, 2001.
Hong, S. Y. and Lim, J. O. J.: The WRF singlemoment 6-class microphysics scheme (WSM6), J. Korean Meteor. Soc., 42, 129–151, 2006.
Japan Meteorological Agency (JMA): Report on Climate Change 2005, JMA, Tokyo, 57 pp., 2005 (in Japanese).
Japan Meteorological Agency (JMA): Global Warming Projection Vol.7, JMA, Tokyo, available at: http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/gwp7/index-e.html, 2008.
Kawase, H., Yoshikane, T., Hara, M., Fujita, M., Ishizaki, N. N., Kimura, F., and Hatsushika, H.: Downscaling of snow cover changes in the late 20th Century using a past climate simulation method over Central Japan, Sci. Online Lett. Atmos., 8, 61–64, https://doi.org/10.2151/sola.2012-016, 2012.
Download